це науковий журнал з відкритим доступом, який розповсюджує найякісніші дослідження в цій галузі. Журнал є офіційним виданням Товариства з вивчення аналітики (SoLAR). Завдяки міжнародній редакційній колегії, до складу якої входять провідні вчені, це перший журнал, присвячений дослідженням проблем збору, аналізу та подання даних з метою поліпшення навчання. Поняття “навчання” має широке визначення у різних контекстах, включаючи неформальне навчання в Інтернеті, формальну освіту у навчальних закладах (початкове/середнє/вище) та навчання на робочому місці.


Ресурси