Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235) “Про затвердження Положення про дистанційне навчання»

ПОСИЛАННЯ


Наказ МОН від 01.10.2012 № 1060 “Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2012 р. за № 1695/22007)

ПОСИЛАННЯ


Наказ МОН України “Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями” від 30.10.2013 р. № 1518

ПОСИЛАННЯ