Архітектура безперервного навчання (Total Learning Architecture) - це проект досліджень та розробок, який спонсорує урядова Програма “Ініціатива з дистанційного навчання”*(ADL Initiative) та реалізується у співпраці із зацікавленими сторонами з оборонної галузі, організацій професійних стандартів, промисловості та наукових кіл. Він включає набір технічних специфікацій, стандартів і директив, які визначають єдиний підхід до інтеграції існуючих і нових технологій навчання в екосистему освітніх послуг. В рамках цієї екосистеми численними послугами та можливостями навчання (різних форм та точок надання) можна керувати в інтегрованому, сумісному середовищі “plug and play” (“під’єднуй і працюй”).

Після розробки та впровадження TLA забезпечить персоналізоване, засноване на даних та технологіях навчання протягом усього життя в міністерстві оборони, інших федеральних урядових установах та за їх межами.

Цей відеоролик – “Out-Learn, Out-Think, Win: Future Learning and Development” (“Вчитися, думати, перемагати: Майбутнє навчання та розвиток”) – демонструє можливості майбутніх екосистем навчання, таких як TLA, а також потенціал для підвищення ефективності навчання та успіху місії, коли управління нашими талантами та навчанням ґрунтується на даних.

Обґрунтування

Особовий склад сучасного міністерства оборони повинен набувати складні, гнучкі знання і навички, перелік яких постійно розширюється, а час та витрати на навчання і підготовку майже незмінний. Досягнення в галузі науки та технології навчання, необмежений доступ до Інтернету на дедалі більшій кількості пристроїв та нові можливості для аналізу даних дозволяють застосовувати нові підходи до навчання та підготовки для роботи у МО.

Види збройних сил та інші організації міністерства оборони загалом прийняли спільне бачення майбутньої екосистеми навчання. Вона складається з пов’язаних між собою можливостей навчання, що підтримуються технологіями, керуються даними та інтегруються з іншими можливостями підвищення кваліфікації фахівців.

Військовослужбовець або співробітник міністерства оборони під час свого кар’єрного зростання матиме доступ до сотень формальних і неформальних можливостей навчання, відповідно до його цілей та компетенцій. Команди можуть бути створені на основі певних навичок, а керівники точно знатимуть, яке додаткове навчання може знадобитися для виконання завдання. Дистанційні навчальні курси, мікронавчання за допомогою пристроїв та традиційні системи управління навчанням взаємодіятимуть між собою, використовуючи загальні стандарти даних. Терабайти даних про учнів, будуть розподілені по всій цій взаємопов’язаній екосистемі, і лідери зможуть приймати на основі даних рішення про інвестиції та структуру сил для оптимізації готовності при мінімізації витрат.

Цьому “безперервному навчанню” притаманні такі риси:

Безперервність: безперервне навчання протягом усієї кар’єри замінює поетапне, епізодичне навчання;

Змішаність: формальна освіта та підготовка, вчасна підтримка та неформальне навчання об’єднані в одне ціле.

Орієнтованість на підприємство: освіта, навчання та управління підвищенням кваліфікації фахівців розглядаються в комплексі, цілісно.

Різноманітність: різноманітні технології та методи навчання взаємодіють у рамках цілісної екосистеми.

Орієнтованість на учня: навчання адаптується до індивідуальних та командних потреб, контекстів та характеристик

Орієнтованість на дані: дані про учнів із багатьох джерел накопичуються та аналізуються для прийняття рішень.

Засновані на компетенціях: рамки компетенцій забезпечують оцінку та спрямовують траєкторії розвитку.

Надання на вимогу: модульна освіта та навчання можуть бути надані за потреби.

Побудовані на основі хмарних технологій: програмні сервіси та мережеві сховища забезпечують гнучкість та доступність.

Ресурси