Завдяки специфікації cmi5 дистанційні навчальні ресурси, включно з традиційними навчальними програмами та контентом, що розміщується поза веб-браузером (наприклад, мобільні програми, автономний контент) можна запакувати та доставити. Специфікація cmi5 була створена Комітетом з комп’ютерного навчання авіаційної промисловості та урядовою Програмою “Ініціатива з дистанційного навчання ”(ADL Initiative) у 2015 році, щоб забезпечити альтернативу моделі SCORM, яка протягом двох десятиліть була основою для традиційних курсів, орієнтованих на системи управління навчанням (LMS). Специфікація cmi5 виконує ті ж функції, що і SCORM, але її мета – замінити SCORM як формат метаданих для комп’ютерного навчання, cmi5 також включає API Experience (xAPI). Це дає змогу cmi5 здійснювати надійніший збір даних.

Impact of cmi5 on the TLA

Специфікація cmi5 відіграє важливу роль у модернізації систем освіти та навчання міністерства оборони у напрямку створення розподіленої екосистеми навчання, що надає різноманітні можливості навчання на різних об’єднаних платформах. З погляду модернізації специфікація cmi5 і стандарт xAPI є одними з багатьох взаємозалежних компонентів архітектури безперервного навчання (TLA), необхідних для створення майбутньої екосистеми навчання в масштабах усього міністерства оборони. Ці специфікації використовуються в рамках TLA для обміну даними з численних та розрізнених навчальних програм у стандартизованих форматах, зокрема між різними LMS, системами управління компетенціями, сторонніми органами сертифікації або іншими системами навчання та розвитку.

cmi5 and xAPI

cmi5 є реалізацією xAPI. Якщо програма або частина навчального контенту сумісні з cmi5, вони також сумісні з xAPI. У міру того, як слухач проходить через різні види навчальної діяльності, специфікація cmi5 виводить на один рівень визначення його прогресу та досягнень за допомогою окремих дієслів, що відповідають певним подіям. cmi5 використовує xAPI у якості зв’язку та механізму доступу до даних, але на відміну від базового стандарту xAPI, cmi5 застосовує на практиці контрольовані словники, щоб полегшити стандартизацію взаємодії між LMS та іншими системами типу LMS. Інакше кажучи, специфікація cmi5 містить модель словника та шаблони тверджень xAPI, які інкапсульовані у вигляді профілю xAPI.

cmi5 and SCORM

Крім інтеграції xAPI, специфікація cmi5 також визначає правила взаємодії для запуску контенту, аутентифікації, управління сесіями, звітності та визначення структури курсу – аналогічно до SCORM. Ця додаткова функціональність необхідна, оскільки, попри визначення специфікацією xAPI зв’язку між навчальним досвідом та сховищем навчальних записів, вона не визначає структуру онлайн-курсів або зв’язок між навчальним контентом та системою, яка розміщує цей контент. Специфікація xAPI не містить протоколів аутентифікації для підключення слухача до навчального контенту. Крім того, хоча SCORM і забезпечує стандартизацію багатьох цих компонентів, він робить це в застарілій формі. Тому cmi5 володіє та розширює кращі можливості SCORM та інтегрує їх у xAPI.

Ресурси