Угода НАТО про стандартизацію 2591 (Дистанційне навчання) була розроблена Групою НАТО з питань підготовки, щоб забезпечити розробку НАТО і країнами курсів, які є сумісними і можуть легко поширюватися між системами управління навчальним контентом. Цей STANAG контролюється під керівництвом Об’єднаної ради зі стандартизації Військового комітету (MCJS) та Групи підготовки НАТО з питань підготовки (NTG).

Метою даної угоди про стандартизацію НАТО (STANAG) є встановлення стандартизованої процедури розробки змісту та курсів для дистанційної освіти та підготовки для навчально-тренувальних центрів НАТО та аналогічних центрів НАТО та країн-партнерів.

Країни-учасниці згодні прийняти SCORM 2004 (набір стандартів та специфікацій, розроблений для систем дистанційного навчання) як стандарт відповідності систем управління навчальним контентом (LMS), контент-пакетів та об’єктів контенту, які використовуються спільно.

Даний STANAG вважається імплементованим, коли країна видасть необхідні накази/інструкції щодо впровадження SCORM під час розробки навчальних та тренувальних онлайн-курсів відповідно до технічних специфікацій та рекомендацій, описаних у довідкових документах Міжнародної організації зі стандартизації та Міжнародної електротехнічної комісії.


Ресурси