Візія:

реалізація моделі безперервного навчання шляхом задоволення потреб споживачів у якісних освітніх послугах з використанням технологій дистанційного навчання в межах єдиного інформаційного простору дистанційного навчання Збройних Сил України.


Місія:

створення єдиного інформаційного простору дистанційного навчання Збройних Сил України;

формування нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін і поширення знань;

розширення доступу до навчальних ресурсів, реалізація можливості навчання без обмежень за просторовою та часовою ознаками, з мінімальним відривом від виконання професійних обов’язків.


Функції центру

  • здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності щодо впровадження дистанційного навчання;
  • забезпечення умов для організації дистанційного освітнього процесу з військовими фахівцями Збройних Сил України та державними службовцями структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших складових сектору безпеки і оборони, які залучаються до виконання завдань в інтересах національної безпеки та оборони в умовах мирного часу та в особливий період (далі – слухачі);
  • удосконалення, за рахунок технологій дистанційного навчання, змісту навчання слухачів з урахуванням змін структури Збройних Сил України, характеру та умов виконання покладених на них завдань, досвіду застосування військ (сил) у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, локальних війнах та збройних конфліктах;
  • участь у заходах міжнародного співробітництва, розробленні ресурсів дистанційного навчання у складі міжнародних груп та здійснення аналізу міжнародних видань з питань використання дистанційного навчання;
  • забезпечення підвищення кваліфікації та професійного рівня наукових та науково-педагогічних працівників;
  • розроблення (участь у розробці) та здійснення експертизи проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністра оборони України за профілем діяльності центру;
  • здійснення у межах своєї компетенції підготовки інформаційних, довідкових та аналітичних матеріалів;
  • надання консультативної і практичної допомоги при вирішенні питань, що належать до компетенції центру;
  • здійснення інших функцій згідно з призначенням.