Ключові слова:
Назва Опис
cmi5 Специфікація cmi5 розроблена як заміна SCORM® для забезпечення сумісності навчального контенту та систем управління навчанням (LMS) за принципом plug-and-play. Вона визначає, як навчальні курси упаковуються, імпортуються, запускаються, аутентифікуються та повідомляються, та допомагає спростити використання xAPI у контексті LMS. Специфікація cmi5 містить багато елементів профілю xAPI. Посилання
Веб-ресурси (дистанційні курси) систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів. Посилання
Веб-середовище дистанційного навчання системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням. Посилання
Дистанційна форма навчання форма організації навчального процесу у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень. Посилання
Дистанційне навчання це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Посилання
Електронна версія друкованого видання електронне видання, що відтворює друковане видання, зберігаючи розміщення на сторінці тексту ілюстрацій, посилань, приміток тощо; Посилання
Електронна хрестоматія електронне навчальне видання, що містить літературно-художні, історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є об’єктом вивчення у навчальному предметі, дисципліні; Посилання
Електронне видання документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості, містить інформацію у форматі електронних даних чи програм (або їх комбінації), для використовування якої потрібні цифрові пристрої; Посилання
Електронний довідник електронне довідкове видання прикладного характеру, побудоване в систематичному порядку, призначене для швидкого пошуку певних відомостей; Посилання
Електронний лабораторний практикум електронне практичне видання, що містить завдання практичного змісту, моделі природних та/або штучних об’єктів, процесів і явищ із застосуванням засобів комп’ютерної візуалізації; Посилання