Ключові слова:
Назва Опис
Сховище навчальних записів Learning Record Store (LRS) – це система зберігання даних, яка є сховищем для записів про навчання, зібраних із підключених систем, в яких проводяться навчальні заходи. Це важливий компонент у технологічному процесі для використання стандарту Experience API (xAPI) від ADL Initiative. Посилання
Синхронний режим взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо). Посилання
Електронне видання документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості, містить інформацію у форматі електронних даних чи програм (або їх комбінації), для використовування якої потрібні цифрові пристрої; Посилання
Електронна версія друкованого видання електронне видання, що відтворює друковане видання, зберігаючи розміщення на сторінці тексту ілюстрацій, посилань, приміток тощо; Посилання
Електронний довідник електронне довідкове видання прикладного характеру, побудоване в систематичному порядку, призначене для швидкого пошуку певних відомостей; Посилання
Електронний словник електронне довідкове видання, що містить упорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, термінів, фразеологізмів тощо) з відомостями про їх значення, вживання, будову, походження тощо; Посилання
Електронний підручник електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію; Посилання
Електронний навчальний посібник електронне навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник; Посилання
Електронна хрестоматія електронне навчальне видання, що містить літературно-художні, історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є об’єктом вивчення у навчальному предметі, дисципліні; Посилання
Електронний практикум електронне навчальне видання, що містить сукупність практичних завдань та/або вправ із певного навчального предмета, дисципліни, які сприяють формуванню компетентностей та містять інтерактивні елементи; Посилання