Ключові слова:
Назва Опис
Електронний довідник електронне довідкове видання прикладного характеру, побудоване в систематичному порядку, призначене для швидкого пошуку певних відомостей; Посилання
Електронний лабораторний практикум електронне практичне видання, що містить завдання практичного змісту, моделі природних та/або штучних об’єктів, процесів і явищ із застосуванням засобів комп’ютерної візуалізації; Посилання
Електронний навчальний посібник електронне навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник; Посилання
Електронний освітній ігровий ресурс (далі - ЕОІР) різновид електронних освітніх ресурсів, що поєднує пізнавальну та розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал і компетентнісні завдання з навчального предмета, подані в ігровій формі; Посилання
Електронний підручник електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію; Посилання
Електронний практикум електронне навчальне видання, що містить сукупність практичних завдань та/або вправ із певного навчального предмета, дисципліни, які сприяють формуванню компетентностей та містять інтерактивні елементи; Посилання
Електронний робочий зошит електронне практичне видання, що містить дидактичний матеріал і сприяє самостійній роботі учня під час освоєння навчального предмета; Посилання
Електронний словник електронне довідкове видання, що містить упорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, термінів, фразеологізмів тощо) з відомостями про їх значення, вживання, будову, походження тощо; Посилання
Електронні дидактичні демонстраційні матеріали електронні матеріали (статичні та динамічні двовимірні та тривимірні моделі, мапи, креслення, схеми, репродукції, інші допоміжні ілюстративні матеріали, відео- й аудіозаписи тощо), що можуть використовуватись як допоміжні в освітньому процесі; Посилання
Електронні методичні рекомендації лектронне практичне видання з певної теми, розділу або питання навчального предмета, дисципліни, курсу, роду практичної діяльності з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів. Посилання