Ключові слова:
Назва Опис
Інтерфейс прикладного програмування досвіду Інтерфейс xAPI (Experience Application Programming Interface) – це вимоги до програмного забезпечення для дистанційного навчання, які дозволяють навчальному контенту та системам навчання комунікувати між собою у такий спосіб, щоб реєструвати та відстежувати всі типи досвіду навчання. Вимоги визначають формування, передачу та зберігання даних xAPI. Посилання
cmi5 Специфікація cmi5 розроблена як заміна SCORM® для забезпечення сумісності навчального контенту та систем управління навчанням (LMS) за принципом plug-and-play. Вона визначає, як навчальні курси упаковуються, імпортуються, запускаються, аутентифікуються та повідомляються, та допомагає спростити використання xAPI у контексті LMS. Специфікація cmi5 містить багато елементів профілю xAPI. Посилання
Сховище навчальних записів Learning Record Store (LRS) – це система зберігання даних, яка є сховищем для записів про навчання, зібраних із підключених систем, в яких проводяться навчальні заходи. Це важливий компонент у технологічному процесі для використання стандарту Experience API (xAPI) від ADL Initiative. Посилання
Модель контент-пакета та середовища виконання для освітніх веб-ресурсів Модель контент-пакета та середовища виконання для освітніх веб-ресурсів (SCORM®) – це набір взаємопов’язаних технічних специфікацій та рекомендацій, призначених для створення сумісного навчального контенту. SCORM надає можливість реєструвати успішність учня, оцінки та послідовність навчальних занять. Посилання
Профіль xAPI / Специфікація профілю xAPI Профіль xAPI – це набір правил, спільних словників, шаблонів даних, контекстів та розширень, необхідних для реалізації xAPI, для певного домену або типу носія. Правила та структури xAPI, яких мають дотримуватися всі профілі xAPI, визначені у специфікації профілю xAPI. Посилання
Дистанційне навчання це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Посилання
Електронний освітній (навчальний) ресурс навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі і представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами. Посилання
Електронна версія друкованого видання електронне видання, що відтворює друковане видання, зберігаючи розміщення на сторінці тексту ілюстрацій, посилань, приміток тощо; Посилання
Електронна хрестоматія електронне навчальне видання, що містить літературно-художні, історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є об’єктом вивчення у навчальному предметі, дисципліні; Посилання
Електронне видання документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості, містить інформацію у форматі електронних даних чи програм (або їх комбінації), для використовування якої потрібні цифрові пристрої; Посилання