Категорія тих, хто навчається: науково-педагогічні та наукові працівники вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.


Курс призначений для підготовки посадових осіб науково-педагогічних та наукових працівників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти з метою вивчення основ організації освітнього процесу у системі військової освіти із використанням технологій дистанційного навчання і формування у слухачів умінь і навичок щодо ефективного поєднання електронних засобів навчання із інноваційними педагогічними методиками і технологіями при реалізації заходів підготовки військових фахівців із використанням технологій дистанційного навчання.


Термін навчання: до 8 тижнів.


Всього на навчання відведено 180 годин (шість кредитів ЄКТС), з них: 120 годин на онлайн заняття під керівництвом викладача, у тому числі 6 годин на диференційований залік, 60 годин на самостійні заняття.

Термін навчання
До 8 тижнів