Склад центру

  • начальник центру;
  • науково-дослідний відділ перспектив розвитку електронних засобів навчання;
  • група апаратно-програмного забезпечення дистанційного навчання.