Керівні документи

Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466;

Наказ Міністерства освіти і науки України 30.10.2013 № 1518 Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями;

Концепція дистанційного навчання у Збройних Силах України;

Положення про дистанційне навчання в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського;

Вимоги до веб-ресурсів (дистанційних курсів), що використовуються в освітньому процесі;

Інструкція з порядку розміщення ресурсів дистанційного навчання та звітних матеріалів слухачів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського очної та заочної форм навчання у Центральному репозиторії ресурсів Системи Дистанційного навчання Збройних Сил України;

Інструкція з порядку реєстрації користувачів в Центральному репозиторії ресурсів Системи дистанційного навчання Збройних Сил України