Функції центру

  • підготовка проектів нормативно-правових актів системи дистанційного навчання;
  • розроблення єдиних вимог щодо навчальних планів, програм і нормативів систем дистанційного навчання Збройних Сил України, виходячи зі стандартів вищої освіти;
  • науково-методичне супроводження процесу розвитку системи дистанційного навчання;
  • розроблення ресурсів дистанційного навчання, з урахуванням міжнародних стандартів дистанційного навчання;
  • проведення наукових досліджень щодо психологічно-педагогічних основ дистанційного навчання військових фахівців;
  • розроблення методологічних засад організації і здійснення навчального процесу за дистанційною формою або з використанням технологій дистанційного навчання; програмно-технічних засобів дистанційного навчання;
  • участь у створенні Центрального репозиторію ресурсів дистанційного навчання системи дистанційного навчання Збройних Сил України;
  • участь у міжнародному співробітництві у галузі дистанційного навчання.