Функції центру

  • Підготовка проектів нормативно-правових актів системи дистанційного навчання.
  • Розроблення єдиних вимог щодо навчальних планів, програм і нормативів систем дистанційного навчання Збройних Сил України, виходячи зі стандартів вищої освіти.
  • Науково-методичне супроводження процесу розвитку системи дистанційного навчання.
  • Розроблення ресурсів дистанційного навчання, з урахуванням міжнародних стандартів дистанційного навчання.
  • Проведення наукових досліджень щодо психологічно-педагогічних основ дистанційного навчання військових фахівців.
  • Розроблення методологічних засад організації і здійснення навчального процесу за дистанційною формою або з використанням технологій дистанційного навчання; програмно-технічних засобів дистанційного навчання.
  • Участь у створенні Центрального репозиторію ресурсів дистанційного навчання системи дистанційного навчання Збройних Сил України.
  • Участь у міжнародному співробітництві у галузі дистанційного навчання.