Проведено дистанційний курс з питань організації та використання технологій дистанційного навчання в ЗС України

В умовах реорганізації освітньої діяльності ВВНЗ (ВНЗ ЗВО) та переходу до інтенсивного використання технологій дистанційного навчання, надзвичайної ваги набуває готовність викладацького складу до використання сучасних інформаційних технологій, адже саме вони, як свідчить досвід, мають змінити обличчя вітчизняної системи військової освіти у найближчий перспективі.

Одним з найбільш ефективних інструментів підтримання високого професійного рівня військових освітян є курси підвищення кваліфікації для наукових та науково-педагогічних працівників, які вже не перший рік проводяться у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Черговим кроком у цьому контексті стало проведення в університеті інтерактивного курсу з питань організації та використання технологій дистанційного навчання в Збройних Силах України, на якому підвищили кваліфікацію 53 викладачі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти України.

Традиційно даний курс проводився повністю дистанційно, що дозволило суттєво знизити фінансові витрати на підготовку.

Слухачі курсу отримали необхідні уміння і навички щодо використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі, створення дистанційних навчальних курсів за допомогою існуючого програмного забезпечення, управління процесом навчання та здійснення контролю якості освітнього процесу під час проведення дистанційного курсу з використанням можливостей платформи дистанційного навчання Moodle.

Особлива увага приділялась питанню організації відео та аудіо-конференцій з використанням компоненту BigBlueButton, яке виявилось досить актуальним та ефективним в умовах карантинних обмежень.

Завдяки проведеним в рамках курсу вебінарам військові освітяни змогли поділитись наявним досвідом застосування технологій дистанційного навчання та налагодити зв’язки та подальшу співпрацю між своїми освітніми установами.