Вивчення іноземних мов продовжується зі слухачами усіх категорій у дистанційному форматі

Науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов ще до карантинних обмежень активно використовували елементи дистанційного (електронного) навчання слухачів усіх категорій та за всіма напрямками освітньої діяльності.

Адже, мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття слухачів, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис, створюючи “віртуальну реальність” справжнього спілкування. Усі ці елементи відіграють неабияку роль у вирішення лінгвістичних та комунікативних завдань, допомагають урізноманітнити сприйняття інформації, тим самим, покращуючи її засвоєння.

Сьогодні питання навчання іноземних мов у дистанційному форматі, вирішується за допомогою найсучасніших інструментів для синхронного (Big Blue Button, ZOOM, ICQ, SKYPE, інтерактивні дошки, відеоконференції) та асинхронного зв’язку (електронна пошта, блоги, форуми, відео та аудіоподкасти, онлайн тестування), які удосконалюються з кожним днем задля підвищення інтерактивності, власне, процесу опанування іноземною мовою.

Наша команда продовжує навчання слухачів. Безперервність освітнього процесу забезпечується використанням платформи дистанційного навчання Збройних Сил України та сучасних методів і способів організації навчання.

Так, слухачі НУОУ денної форми навчання оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки отримують навчальні матеріали, самостійно їх опрацьовують, виконують завдання з аудіювання і читання, та проходять контроль засвоєння матеріалу (тест) on-line з “Курсу англійської термінології з основ планування операцій НАТО”.

Частина викладачів кафедри ІМ ефективно поєднують елементи дистанційного навчання та змішану систему навчання ( blended learning). Ця методика працює особливо ефективно у проведенні занять і контрольних заходів з ад’юнктами під час вивчення ними навчальної дисципліни “Іноземна мова в науковій діяльності” та міжсесійних консультацій зі слухачами Курсів підвищення кваліфікації та професійного рівня з питань організації та методики викладання іноземних мов-викладачами іноземної мови ВВНЗ. Викладачі використовують месенджери Viber та What’s App, ZOOM, які забезпечують дистанційну взаємодію у індивідуальних формах роботи, при відпрацюванні і перевірці письмових завдань, та feedback між учасниками діалогу.

Зі слухачами Курсів іноземних мов у Збройних Силах України та Курсів для цивільного персоналу МОУ очевидним є наявність ще двох заходів навчальної діяльності, таких як консультаційний супровід та методична підтримка, що також відіграють велику роль в темі дистанційного навчання. За допомогою інструментів для відеоконференцій, таких як ZOOM, Viber і Skype, cлухачі можуть завантажити план уроку, навчальний посібник, відеозапис та прослухати його необмежену кількість разів, стати учасником професійного або наукового дискурсу, надіслати виконання лексико-граматичного завдання у письмовій формі і отримати завдання з роботи над помилками.

Не залишилися осторонь навчання у дистанційному форматі і слухачі-офіцери іноземних держав, які вивчають дисципліну “Підготовчий курс російської мови та спеціальної термінології”. Заняття проходять on-line, слухачі мають змогу отримання та обміну навчальними матеріалами у безпаперовій формі.

Використання інтерактивних методів навчання спонукає не лише слухача, але й викладача до постійної творчості, сприяє розвитку критичного мислення, орієнтує на пошук унікальних прийомів та методів забезпечення інформацією, її опрацювання та засвоєння. Успішні учасники навчального процесу повинні бути високо мотивованими і самодисциплінованими.

Продовжуючи вивчати особистий досвід використання методичних прийомів та принципів навчання у дистанційній площині, НПП та НП навчально-наукового центру іноземних мов розпочали роботу над створенням дистанційного курсу удосконалення іншомовної компетентності особового складу ЗС України для досягнення СМР2 відповідно до стандарту НАТО СТАНАГ 6001.

Лише завдяки поєднанню спільних зусиль викладачів і слухачів та сучасних технологій можна реалізувати цілі успішного дистанційного навчання іноземної мови.