В університеті проведено екзамен в режимі on-line з використанням ресурсів платформи дистанційного навчання

Запровадження в Україні обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу, вимагає пошуку нових форм та способів вивчення слухачами навчального матеріалу.

З метою перевірки рівня набуття знань та умінь з дисципліни “Планування ТхЗ військ (сил) в бою (операції)” на кафедрі технічного забезпечення запропоновано один із можливих варіантів проведення екзамену, використовуючи платформу дистанційного навчання.

15 квітня 2020 року був проведений екзамен зі слухачами випускного курсу в режимі on-line, з використанням «відкритого навчального контенту».

Під час підготовки до проведення екзамену НПП кафедри технічного забезпечення були розроблені відповідні документи. Варіанти завдань, які містять номер варіанту з переліком завдань, які необхідно виконати та довідкові дані. Тактичне завдання, що включає загальну та часткову обстановку, а також інформацію, яка доведена до заступника командира з озброєння та довідкові дані з технічного забезпечення. Крім того, було розроблено карту з вихідною обстановкою з відображенням окремих елементів замислу командира омбр на марш, базу тактичних знаків, що відображають питання технічного забезпечення на картах, схемах.

У встановлений термін, відповідно до розкладу занять, слухачі отримали доступ до завдання з використанням платформи дистанційного навчання.

Відповідно до отриманого варіанту завдання слухачі усвідомили завдання, загальну, часткову обстановку та довідкові дані з технічного забезпечення. Після цього, визначили замисел технічного забезпечення бригади на марші, відобразили  його на карті з врахуванням особливостей за кожним варіантом завдання. На підставі варіанту замислу визначили склад, завдання сил та засобів технічного забезпечення бригади та відпрацювали завдання з технічного забезпечення підрозділам бригади.

По завершенню визначеного часу слухачі розмістили відпрацьовані матеріали на платформу дистанційного навчання для подальшої перевірки викладачем.

Оцінка робіт проводилася за відповідними критеріями, а саме: правильності відображення на графічній частині елементів замислу технічного забезпечення бригади, відповідності визначеного складу сил та засобів технічного забезпечення замислу та якості і повноти відпрацювання завдань з технічного забезпечення підрозділам бригади.

Використання такого підходу дозволило перевірити рівень набуття слухачами практичних умінь, пов’язаних, у першу чергу, з необхідністю прийняття рішення та відображення його на графічних документах.