Проведено КШН з використанням технологій дистанційного навчання

Незважаючи на певні складнощі адаптації освітнього процесу, використання платформи дистанційного навчання LMS Moodle дозволяє реалізувати різноманітні варіанти взаємодії викладачів та слухачів, а також провести апробацію нетрадиційних підходів до підготовки і проведення навчальних занять в університеті.

Так протягом кількох днів зі слухачами командно-штабного курсу тактичного рівня Сухопутних військ (L-2) було проведено комплекс командно-штабних тренувань за наступальною та оборонною тематикою.

Їх головною особливістю стало використання платформи дистанційного навчання університету для забезпечення колективної роботи офіцерів, які розташовувалися розосереджено (в умовах проведення карантинних заходів) та залучення до заходів планування “органів управління” двох рівнів, представники яких працювали на значному віддаленні.

Робота офіцерів управління батальйонів в ході проведення командно-штабних тренувань передбачала проведення кількох брифінгів, під час яких заслуховувалися висновки з оцінювання обстановки; пропозиції офіцерів управління батальйону; доповіді в інтересах вибору доцільних варіантів дій механізованих, танкових, артилерійських, розвідувальних, інженерно-саперних підрозділів, підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Для ефективної роботи в ході КШН викладацьким складом широко використовувався компонент організації вебінарів Big Blue Button, який дозволив створити комфортні умови для комунікації офіцерів з використанням відео та аудіо-зв’язку.

У процесі роботи офіцерів управління батальйонів активну участь брали викладачі кафедри Сухопутних військ, які діяли на “посадах” командира і начальника штабу бригади.

Підготовка та проведення командно-штабних тренувань дозволило опрацювати перспективні підходи до організації освітнього процесу за заочною формою навчання, накопичити та розвинути досвід використання новітніх інформаційних технологій в процесі підготовки усіх категорій тих, хто навчається.

Наступним етапом тренувань буде розіграш бойових дій з використанням системи імітаційного моделювання JCATS, що поглибить практику комплексного використання системи дистанційного навчання та системи імітаційного моделювання в освітньому процесі університету.