Розпочались курси з питань організації та використання технологій дистанційного навчання в Збройних Силах України

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського розпочались курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів з питань організації та використання технологій дистанційного навчання в Збройних Силах України, на які залучалися наукові та науково-педагогічні працівники вищих військових навчальних закладів України.

Вперше в університеті подібні курси проводяться дистанційно через мережу Інтернет, з використанням Центрального репозиторію ресурсів дистанційного навчання Збройних Сил України. На першому етапі лекції та практичні заняття проходять в режимі вебінарів та відео-лекцій. Після цього слухачі у Науковому центрі дистанційного навчання закріплять набуті знання практично та відпрацюють розроблення власних електронних курсів.

Підготовка здійснюється з метою вивчення основ організації освітнього процесу у системі військової освіти із використанням технологій дистанційного навчання. Також під час курсів будуть сформовані уміння й навички щодо ефективного поєднання електронних засобів навчання із інноваційними педагогічними методиками і технологіями при реалізації заходів підготовки військових фахівців із використанням технологій дистанційного навчання.

Набутий слухачами досвід використання технологій дистанційного навчання стане вагомим чинником подальшого успішного впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес Збройних Сил України.